EWA GOLEC

 • dyrektor przedszkola
 • Studia licencjackie na kierunku Pedagogika Szkolna i Opiekuńcza – WSEI Lublin
 • Studia magisterskie na kierunku Pedagogika Resocjalizacyjna – WSEI Lublin
 • Studia podyplomowe na kierunku Pedagogika przedszkolna -WSP –Wydział Lublin
 • Studia podyplomowe na kierunku Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi –WSEI Lublin
 • W trakcie studia podyplomowe na kierunku Diagnoza i terapia integracji sensorycznej WSP –Wydział Lublin

Kursy , szkolenia i warsztaty:

 • Trener umiejętności społecznych TUS SST- Lublin
 • Terapeuta ręki w pracy pedagogicznej z dzieckiem – Szkoła Terapii Ręki -Warszawa
 • Wybrane elementy integracji sensorycznej – Lublin
 • Diagnoza i terapia dzieci autystycznych –Lublin
 • Uczeń z zespołem Aspergera i z autyzmem wysoko funkcjonującym w przedszkolu –Lublin
 • Inteligencje wielorakie w pracy z dziećmi w przedszkolu –Lublin
 • Techniki behawioralne wykorzystywane w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym –Lublin
 • Zajęcia rewalidacji indywidualnej w pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie – Lublin
 • Wspólny cel- różne strategie: Wspomaganie w rozwoju dziecka z autyzmem-Lublin
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa dla nauczycieli i pracowników oświaty -Lublin

-----------------------------------------------------------------------------------------

MARIA OBERDA

 • dyrektor
 • współwlaściciel
 • terapeuta terapii ręki
 • studia magisterskie na kierunku pedagogika wczesnoszkolna KUL
 • studia podyplomowe w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa UMCS
 • studia podyplomowe Artystyczne Formy Edukacji Ruchowej

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej - Lublin
 • Kurs kwalifikacyjny – metodyka wczesnoszkolnego nauczania języka angielskiego-Lublin
 • Terapia ręki i umiejętności grafomotorycznych - Warszawa
 • Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych - Lublin
 • Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania –Warszawa
 • Metody badania zagrożenia dysleksją -Kraków
 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli
 • mózgu - Kraków
 • Metoda Dobrego Startu - Lublin
 • Gry i zabawy w edukacji przyrodniczej i ekologicznej w przedszkolu - Lublin
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna - Lublin

-----------------------------------------------------------------------------------------

MAŁGORZATA OZON

 • dyrektor
 • współwlaściciel
 • logopeda
 • certyfikowany terapeuta metody krakowskiej
 • studia magisterskie na kierunku pedagogika UMCS
 • studia podyplomowe w zakresie logopedii UMCS
 • studia podyplomowe specjalność neurologopedia kliniczna A M we Wrocławiu

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji - Kraków
 • Terapia neurobiologiczna – Kraków
 • Podstawy ortodoncji dla logopedów, zastosowanie ortodontycznej oceny warunków zgryzowych w logopedycznej praktyce - Warszawa
 • Metody wywoływania głosek - Kraków
 • Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania - Warszawa
 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu - Kraków
 • Diagnoza i terapia wad wymowy-Kraków
 • Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych –Kraków
 • Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera - Kraków
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Lublin
 • Metody badania zagrożenia dysleksją - Kraków
 • Test SON-R 2,5-7 - badanie i interpretacja wyników-Kraków
 • Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju Profil Psychoedukacyjny PEP - R –Warszawa
 • Wspieranie funkcji prelingwalnych w praktyce logopedy - wczesna opieka logopedyczna nad dzieckiem od 0 do 2 r.ż.- Warszawa
 • Zaburzenia karmienia – diagnoza neurologopedyczna – Kraków
 • Terapia ręki i umiejętności grafomotorycznych - Warszawa
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna – Lublin
 • Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych – Lublin

-----------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA MALUSZKÓW

ALEKSANDRA WÓJTOWICZ

 • nauczyciel prowadzący
 • studia licencjackie na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z edukacją alternatywną UMCS – Lublin

-----------------------------------------------------------------------------------------

MAGDALENA NIEDZIELA

 • nauczyciel wspomagający
 • studia magisterskie specjalizacja Edukacja i rehabilitacja osób
 • studia licencjackie specjalistyczne Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością sensoryczną (tyflopedagogika i surdopedagogika) i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - UMCS Lublin
 • studia magisterskie Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i z trudnościami w uczeniu się – UMCS Lublin

-----------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA ŚREDNIACZKÓW

ANNA NAFALSKA

 • nauczyciel prowadzący
 • studia magisterskie- Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, specjalność: Edukacja dzieci o specjalnych potrzebach – UMCS Lublin

Szkolenia, kursy:

 • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania - Lublin
 • Mediator konfliktów rówieśniczych, szkolnych, oświatowych - Lublin
 • Nowe technologie w pracy nauczyciela - Lublin
 • Komunikacja interpersonalna z elementami asertywności

-----------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA STARSZACZKÓW

ANNA WITEK

 • nauczyciel prowadzący
 • studia licencjackie kierunek pedagogika specjalność pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna KUL
 • studia magisterskie kierunek pedagogika specjalność pedagogika szkolna z elementami terapii pedagogicznej KUL

MARTA BORKOWSKA

 • nauczyciel wspomagający
 • studia licencjackie na kierunku pedagogika specjalna,specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) i wczesna edukacja. UMCS
 • studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna. Specjalność: edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i z trudnościami w uczeniu się. UMCS.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • konflikty rówieśnicze dzieci szkolnych i oświatowych
 • warsztaty kształcące kompetencje komunikacyjne
 • ukończenia warsztatów kształcących kompetencje informatyczne „Nowe technologie w pracy nauczyciela”
Ilość odwiedzin:   29160       Ilość osób na stronie: 2 Projektowanie stron internetowych Lublin