W RAMACH CZESNEGO PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE „BAJNINIO” ZAPEWNIA:

.
 

·       REALIZACJĘ PROGRAMU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ukierunkowanego na wszechstronny rozwój dziecka zgodnego z obowiązującą Podstawą Programową.

·       DIAGNOZĘ LOGOPEDYCZNĄ

·       RELIGIĘ – opowieści biblijne (dla chętnych)
Celem opowieści biblijnych w przedszkolu jest przekazanie dzieciom wiedzy na temat wiary katolickiej. W czasie zajęć dzieci uczą się tolerancji i szacunku dla innych.

·       FILHARMONIĘ 
Raz w miesiącu dzieci będą miały możliwość zapoznania się z wybranymi instrumentami: ich budową, sposobem gry na nich oraz wysłuchania prezentowanych utworów instrumentalnych w wykonaniu muzyków z Filharmonii Lubelskiej.

·       UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNE
Uroczystości integrują dzieci, rodziców oraz pracowników, dają wiele radości i zadowolenia. Są także okazją do prezentowania umiejętności i wiadomości zdobytych przez dzieci w przedszkolu.

·       ŚWIĘTOWANIE URODZIN NASZYCH DZIECI 
W tym dniu dziecko obchodzące urodziny będzie w centrum uwagi. Otrzyma drobny upominek oraz życzenia.

·       SPOTKANIA
z ciekawymi osobami, zapoznanie z różnymi zawodami.

 

 
TERAPIE PROWADZONE W PRZEDSZKOLU DLA DZIECI Z ORZECZENIEM:
 

         METODA KRAKOWSKA

        TERAPIA LOGOPEDYCZNA

       TERAPIA RĘKI

       TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

       INTEGRACJA SENSORYCZNA

 

 
ZAJĘCIA DODATKOWE NIEODPŁATNE: 
 

·       NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

·       RYTMIKA 
Zajęcia mające na celu uwrażliwianie na rytm poprzez stworzenie określonego rodzaju ćwiczeń polegających na dokładnej realizacji usłyszanego rytmu za pomocą prostych gestów i taktowania. Rytmika ma istotny wpływ na rozwój muzykalności, poczucia rytmu i wrażliwości.

·       SPOTKANIA TEATRALNE 
W przedszkolu będą organizowane przedstawienia teatralne w wykonaniu profesjonalnych aktorów. W czasie przedstawień dzieci będą miały możliwość wystąpienia razem z aktorami. Spektakle te nie zawierają przemocy i agresji pokazują natomiast najważniejsze życiowe wartości.

 

  ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE INDYWIDUALNE ( ODPŁATNE) PROWADZONE PRZEZ SPECJALISTÓW: 

·         TERAPIA NEUROBIOLOGICZNA - METODA KRAKOWSKA

·         TERAPIA LOGOPEDYCZNA

·         TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

·         TERAPIA RĘKI – przeznaczona jest dla dzieci niechętnie podejmujących czynności manualne, mających trudności z czynnościami samoobsługi codziennej, mających wyraźnie obniżonych napięcie mięśniowe w obrębie kończyny górnej i obręczy barkowej, mających problemy z koordynacją obu rąk podczas czynności manipulacyjnych.

 

ZAJĘCIA DODATKOWE (ODPŁATNE) DLA CAŁEJ GRUPY
(PO ZEBRANIU ODPOWIEDNIEJ ILOŚCI CHĘTNYCH  DZIECI)

 

·         TAŃCE

·         BĘBNY

·         KLUB MAŁYCH ODKRYWCÓW

·         SZACHY

ZAJĘCIA SPORTOWE

JĘZYK ANGIELSKI  "Musical Babies"

 

 

Ilość odwiedzin:   29159       Ilość osób na stronie: 2 Projektowanie stron internetowych Lublin