PLAN DNIA W PRZEDSZKOLU

630 – 830 Schodzenie się dzieci. Zabawy indywidualne i zespołowe, dowolne i inspirowane. Rozmowy planowane i sytuacyjne. Praca wyrównawcza i stymulacyjna. Zabawy ruchowe i integrujące. Kontakty z rodzicami.
 
830 – 900 - Porządkowanie sali, czynności w ramach dyżurów. Ćwiczenia poranne. Przygotowanie do posiłku.

900 – 930 I śniadanie.

930 – 1045 Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne realizujące treści programowe wychowania w przedszkolu.

1045 – 1115 II śniadanie – owocowe witaminki.

1115 – 1230 Pobyt na świeżym powietrzu; spacery, wycieczki, zabawy na placu zabaw, gry i zabawy ruchowe.

1230 – 1300 Przygotowanie do obiadu; czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne.

1300- 1330Obiad

1330 – 1500 Odpoczynek po obiedzie: zapewnienie dzieciom różnych form relaksu w sali (słuchanie bajek, muzyki), praca kompensacyjno-wyrównawcza, zabawy wynikające z zainteresowania dzieci, zajęcia dodatkowe.

1500 -1515 Podwieczorek

1530- 1700 Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci; w kącikach zainteresowań, gry i zabawy tematyczne, dydaktyczne, konstrukcyjne, plastyczne. Praca wyrównawcza i stymulacyjna. Rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami.

*Przed każdym posiłkiem myjemy ręce, a po posiłku zęby.

Ilość odwiedzin:   29159       Ilość osób na stronie: 2 Projektowanie stron internetowych Lublin