REKRUTACJA NA ROK 2020/2021

W roku szkolnym 2020/2021 organizujemy w naszym przedszkolu 3 grupy dla dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat.

Dzieci przyjmowane będą według kolejności zgłoszeń.

Rekrutacja będzie trwała do wyczerpania miejsc. Po zakończeniu rekrutacji rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola zostaną powiadomieni drogą e-mailową lub telefonicznie. Gwarancją przyjęcia dziecka jest uiszczenie na konto przedszkola bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości 400 zł.  Niedokonanie opłaty oznacza rezygnację z miejsca. Karty zgłoszenia prosimy składać za pomocą poniższego formularza.


W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt pod numerami telefonu: 532-781-331,81 450-54-51

Ilość odwiedzin:   29882       Ilość osób na stronie: 2 Projektowanie stron internetowych Lublin